Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, अमरावती

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Amravati

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Sh R Satynarayana 07.10.1985 21.10.1987
2 Sh S L Prajapati 19.10.1987 31.05.1989
3 Sh A P Trivedi 04.08.1989 15.08.1994
4 Sh R A Dalvi 10.09.1994 05.09.1996
5 Dr. Y R Johnson 05.09.1996 30.04.2000
6 Sh A L Mujumdar 17.06.1999 30.04.2000
7 Sh K R Venkatacharan 30.09.2000 31.010.2001
8 Smt Shamim Turkey 01.02.2002 29.02.2012
9 Sh N D Ovhal 04.04.2012 31.01.2014
10 Dr. S G Gawai 28.06.2014 06. 11. 2019
11 Sh. Saseendran C.K. 06.11.2019