Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

Translate this page:

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय

Jawahar Navodaya Vidyalaya Chittorgarh

Successive Principals

S.No.

Name of the Principal

From

To

1

Sh. S.S. Bhatt

22.08.1987

31.05.1989

2

Sh. Subhash Mishra (I/C)

22.06.1989

22.08.1989

3

Sh. A.L. Majumdar

29.08.1989

18.06.1994

4

Dr. Dinesh Singh

18.06.1994

31.07.1996

5

Dr. J.C. Sonar (I/C)

01.08.1996

07.07.1997

6

Dr. B.C.R. Mohnani

08.07.1997

27.05.1998

7

Dr. K.N. Mishra (I/C)

28.08.1998

24.10.1998

8

Sh. Mahendra Choudhary (VP)

24.10.1998

05.04.2001

9

Dr. J.C. Sonar (I/C)

05.04.2001

29.05.2001

10

Sh. R.K. Sarraf (VP)

30.05.2001

14.04.2002

11

Ms. Sakina Taj

15.04.2002

04.08.2004

12

Dr. M.L. Gangwal (I/C)

07.08.2004

24.11.2004

13

Sh. R.K. Sarraf (VP)

24.11.2004

06.08.2005

14

Sh. K.P. Mathur

12.08.2005

14.06.2007

15

Dr. S.K. Sharma (I/C)

14.06.2007

28.01.2008

16

Sh. Rohit Saraswat

 

02-06-2016

17

Sh. R.K. Rawal

03-06-2016

Till Date