Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, जहानाबाद

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jehanabad

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1  Sh. N. K. Ambashatha 26.06.1997 04.09.1997
2 Sh. Tribhuvan Pandey 05.09.1997 30.04.1998
3 Sh. R. B. Choudhary 01.05.1998 29.05.1998
4 Sh. A. P. Verma 30.05.1998 19.11.1998
5 Sh. B. K. Sinha 20.11.1998 05.11.1999
 6 Sh. S. K. Sharma 06.11.1999 19.04.2002
7 Sh. Manoj Kumar 20.04.2002 13.11.2002
8 Sh. Anjum Arshi 14.11.2002 16.08.2004
9 Sh. A. K. Pandey 17.08.2004 15.07.2006
10 Dr. A. P. Thakur 15.07.2006 25.07.2007
11 Sh. Baijnath 26.07.2007 18.10.2007
12 Sh. Sanjay Kumar Singh 19.10.2007 13.05.2008
13 Sh. A. K. Pratihasta 14.05.2008 12.06.2014
14 Smt. V. L. Mishra 13.06.2014 19.06.2014
15 Sh. Rabi Sankar prasad 20.06.2014 05.10.2019
16 Sh. Chandrabhushan prasad Singh 06.10.2019 10.12.2019
17 Sh. R. N. Prasad 11.12.2019 Till Date