House Masters/ Mistress
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, उज्जैन-1

Jawahar Navodaya Vidyalaya, UJJAIN-I

List of house masters/mistress

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA GHATTIYA UJJAIN

HOUSE MASTER AND ASSOCIATE HOUSE MASTER  list

W.E.F.- 31st  March 2020

HOUSE

House Master

Associate House Master

Arawali Sr.

Shri R.S. Sharma

Shri Ajay Arya

Nilgiri Sr.

Shri Anil Makode

Shri Praveen Kumar

Shivalik Sr.

Shri Chandan Singh

Shri Deshraj Gour

Udyagiri Sr.

Shri Srawan Kumar

Shri Pramod Pathak

Arawali Jr.

Shri R.B. Dudhade

Shri K.C.Rathore

Nilgiri Jr.

Shri J.Jadhav

Shri D.K.Sharma

Shivalik Jr.

Shri Ramesh Gehlot

Shri Tajir Mo.

G1 house

Smt. SunitaGoyal

Smt. Nisha Makode

G2 House

Smt. Chintamani Sharma

Smt Komal

G3 House

Smt. Kamna Sharma

Smt. Sangeeta Patwa