Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

An Autonomous Body Under Ministry of Education Govt. Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय,भरतपुर

Jawahar Navodaya Vidyalaya,Bharatpur

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Sh R.P. SINGH(I/C) 01/02/1998 11/10/1998
2 Dr.(Smt.) CHANDRA PRABHA 12/10/1998 30/09/2005
3 Sh NIDHISH KUMAR (I/C) 11/10/2005 09/08/2006
4 Sh P. RAJA RAO 10/08/2006 31/07/2014
5 Smt. VANDANA KULSHRESTHA 01/08/2014 01/09/2018
6 Sh K.D. GOSWAMI (I/C) 02/09/2018 11/10/2018
7 Dr. K.S. BAGHEL 12/10/2018 19/02/2019
 8 Sh ROHIT SARASWAT 20/02/2019 30/09/2019
9 Smt. PRATIBHA BHARDWAJ 01/10/2021

Till Date