Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय

Jawahar Navodaya Vidyalaya Shimla

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Sh G.S.PANDEY 25.09.1987 29.02.1988
2 Dr. V.K.GAUTAM 05.05.1988

14.10.1988

3 Sh B. PANDEYA 15.10.1988 04.08.1991
4 Sh R.S. SHARMA 03.12.1991 03.05.1992
5 Sh J. SINGH 04.05.1992 30.12.1992
6 Sh B.SINGH 31.01.1993 31.03.1993
7 Sh R.S. SHARMA 01.04.1993 06.07.1994
8 Sh R. UPADHYAY 07.07.1994 02.07.1999
9 Dr. B.N. SINGH I/c 03.07.1999 06.07.1999
10 Sh B. PANDEYA 06.07.1999 30.04.2000
11 Sh R.S. PRASAD I/c 01.05.2000 24.08.2000
12 Dr. B.N. SINGH I/c 25.08.2000 25.11.2000
13 Sh O.P. KUMAR I/c 26.11.2000 03.01.2002
14 Sh DINESH KUMAR I/c 03.01.2002 03.10.2002
15 MD AMANULLAH 04.10.2002 06.08.2005
16 Sh T.N.SHARMA I/c 07.08.2005 16.06.2006
17 Sh S.THIYAGRAJAN 16.06.2006 27.08.2010
18 Sh NARESH KUMAR 29.08.2010 14.07.2011
19 Smt M MANIMEKALAI 15.07.2011 28.04.2018
20 Dr SURENDRA JHA I/c 29.04.2018 03.09.2018
21 Sh P.K. SINGH I/c 04.09.2018 10.10.2019
22 Sh DINESH KUMAR 11.10.2019

26.12.2020

23 Mr. Srikant Singh I/C 27.12.2020

13.04.2021

24 Mr. Janardan Singh I/C

14.04.2020

13.08.2021
25 Mr. Anil Kumar Singh

14.08.2021

Till date