Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय

Jawahar Navodaya Vidyalaya Shimla

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Dr. R.M. Tiwari  01/01/1994 02/10/201994
2 Sh. M.K. Mattu 03/10/1994 11/09/1996
3 Dr.M.L. Koishek 12/09/1996 17/02/1997
4 Dr. Tosha Bhan 18/02/1997 17/06/1997
5 Dr. M.L Kaushik 18/06/1997 03/09/1997
6 Dr. Satya Sharma 04/09/1997 16/12/1998
7 Sh. S.K Shukla 17/12/1998 09/10/2000
8 Sh. R.V.H.V Prasad 10/10/2000 10/05/2002
9 Smt. M.K Singh 11/05/2002 05/09/2002
10 Sh. S.K Shukla 05/09/2002 01/03/2003
11 Sh. P.P Singh 01/03/2003 22/08/2003
12 Sh. J.R.S Yadav 22/08/2003 28/10/2003
13 Sh. A.K Tripathi 28/10/2003 05/06/2004
14 Sh. J.R.S Yadav 06/06/2004 21/06/2004
15 Sh. G.S Sisodiya 22/06/2004 19/06/2010
16 Sh. J.R.S Yadav 20/06/2010 26/08/2010
17 Sh. D.K Srivastava 27/08/2010 15/06/2015
18 Smt. Suman Katiyar 16/06/2015 18/07/2015
19 Dr. Vinod Kumar Upadhya 19/07/2015 03/07/2016
20 Dr. Sanjiv Gupta 04/07/2016 25/08/2016
21 Sh. Alok Kumar Tripathi 26/08/2016 21/03/2017
22 Smt. Suman Katiya 22/03/2017 05/09/2018
23 Sh. Ajay Raj Singh 07/09/2018 21/03/2019
24 Smt. C. Uma Maheshwari 22/03/2019 TILL DATE