Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, जबलपुर

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jabalpur

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Shri (Dr.) A.K.Gon 29/10/1986 31/05/1989
 Shri S N Patwardhan 05/06/1989 30/04/1991 
 Shri S.P.Singh 27/10/1991 03/10/1992 
 Shri C.P.Punj 06/04/1993  23/09/1996 
Shri M.C. Charles  20/10/1996 09/08/2003 
Shri K.A.Singh  28/08/2003 13/12/2004 
Smt. Poonam Raj Sharma  01/01/2005 18/07/2005 
Shri O.N.Tripathi 19/07/2005  26/06/2016
9 Shri Alok Tripathi  27/06/2016 01/07/2016 
10 Mrs. (Dr.) Zarina Qureshi  02/07/2016 17/07/2018 
11 Shri (Dr) S.C.P.Sinha 18/07/2018  07/08/2018 
12 Sh Alok Tripathi  08/08/2018 21/03/2019
13 Sh. K.G.Mallikarjan 22/03/2019 TILL DATE