Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, जैसलमेर

PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jaisalmer

Translate this page:

Successive Principals

Please edit

S.No. Name of the Principal                               Period
  From         To
1 Sh. O.P. Bohra 13-11-1987 12/11/1989
2 Sh. Gajraj Goswami (I/c) 13-11-1989 7/8/1990
3 Sh. C.K. Aggarwal 8/8/1990 13-04-1991
4 Sh. Gajraj Goswami (I/c) 14-04-1991 18-07-1991
5 Sh. G.S. Kureel 19-07-1991 7/8/1994
6 Sh. R.K. Rawal (I/c) 8/8/1994 11/10/1994
7 Sh. P. R. Khinchi 12/10/1994 5/6/1995
8 Sh. R.K. Rawal (I/c) 6/6/1995 18-11-1995
9 Sh. U.S. Bhagwati (Add. I/c) 19-11-1995 26-06-1996
10 Sh. P.R. Bera (I/c) 26-06-1996 16-07-1996
11 Sh. B.M. Tekale (Add. I/C) 17-07-1996 11/3/1997
12 Sh. U.S. Poonia (I/C) 12/3/1997 10/8/1997
13 Sh. Jai Gopal 11/8/1997 31-03-2001
14 Sh. Kaushal Kumar (I/C) 1/4/2001 10/8/2001
15 Sh. D.K. Jain (I/C) 11/8/2001 3/5/2002
16 Sh. Kailash Chand 4/5/2002 6/7/2003
17 Sh. Ashok Kumar 7/7/2003 2/6/2004
18 Sh. D.K. Tripathi (I/C) 3/6/2004 5/7/2004
19 Sh. D.K. Fageria (I/C) 6/7/2004 27-07-2004
20 Sh. J.N. Sharma 28-07-2004 30-04-2006
21 Dr. Mahboob Ali 9/6/2006 11/10/2009
22 Sh. D.K. Fageria  (I/C) 12/10/2009 29-01-2010
23 Sh. P.S. Rajawat  (I/C) 30-01-2010 24-07-2010
24 Sh. B.D. Verma  (I/C) 25-07-2010 30-08-2010
25 Sh. V.S. Gusain 30-08-2010 16.01.2012
26 Sh. R.G. Parihar (I/C) 16.01.2012 02/06/2012
27 Sh. L.M. Dhobi (I/C) 02/06/2012 24-07-2012
28 Sh. M.S. Hussain 24-07-2012 15-06-2016
29 Sh. Lal Mohan Dhobi (I/C) 15.06.2016 25.07.2016
30 Sh.Choudhry Manarajan Singh 25-07-2016 16-09-2019
31 Sh. Hardayal Meena (I/C) 16.09.2019 05.10.2019
32 Sh. O.P. Mudgal 5/10/2019 31.05.2023
33 Sh. Anil Kumar Jangid 31.05.2023 Till Date 

this content section.