Results
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry Of Education ) Govt. Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, यवतमाल

Jawahar Navodaya Vidyalaya,Yavatmal

Results

Result Analysis Of Annual Exams

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA YAVATMAL (MS)
MARKS STATEMENT OF CLASS XII RESULT OF CBSE-2019
      MARKS OBTAINED      
                 ROLL NO NAME OF CANDIDATE ENGLISH         ( 301) HINDI CORE      (302) MATHS                   (  41 )  PHY        (42) CHEM     (43) BIO.     (44) Total % RESULT
1 4677731 SAKSHI THOTE 86 93   79 68 97 423 84.60%  
2 4677732 NAMRATA LUMADE 92 98   85 77 95 447 89.40% IV
3 4677733 ASHWINI MESHRAM 81 94   67 63 76 381 76.20%  
4 4677734 PRATIKSHA BURKUNDE 81 93   82 74 95 425 85.00%  
5 4677735 ANKITA BOKADE 72 87 83 68 63   373 74.60%  
6 4677736 VAISHNAVI MOHURLE 88 89   84 80 93 434 86.80%  
7 4677737 POOJA BURADKAR 66 95   67 63 66 357 71.40%  
8 4677738 AKANKSHA MENDHE 82 91   77 73 95 418 83.60%  
9 4677739 ACHAL PAZARE 82 89   69 74 82 396 79.20%  
10 4677740 RUPALI GADGE 60 96 68 73 63   360 72.00%  
11 4677741 SAKSHEE JADHAO 71 85   70 62 78 366 73.20%  
12 4677742 DATTA BELE 80 90   66 62 83 381 76.20%  
13 4677743 SAURABH CHANDAPURE 75 86   80 76 93 410 82.00%  
14 4677744 SANGHARSH BHITKAR 87 96 81 85 68   417 83.40%  
15 4677745 PAVAN NAGPURE 82 93   95 95 89 454 90.80% I
16 4677746 PRAJWAL GEDAM 92 91   87 87 96 453 90.60% II
17 4677747 SHARAN NAGRALE 84 85 72 72 63   376 75.20%  
18 4677748 DIPAK BHANDARE 84 91 95 91 91   452 90.40% III
19 4677749 SURAJ KINHEKAR 80 82   69 78 81 390 78.00%  
20 4677750 BALAJI MORE 80 96   87 83 87 433 86.60%  
21 4677751 AVINASH SHELKE 80 84   74 68 94 400 80.00%  
22 4677752 PRATIK UKARDE 85 97   77 75 85 419 83.80%  
23 4677753 TEJAS WASNIK 77 91 80 76 71   395 79.00%  
24 4677754 SHANTANU DESHMUKH 57 76 96 89 81   399 79.80%  
25 4677755 SHUBHAM NARNAWARE 82 93 76 81 70   402 80.40%  
26 4677756 SAGAR BAWANE 82 87 85 82 73   409 81.80%  
27 4677757 GAURAV LODE 78 76   73 68 85 380 76.00%  
28 4677758 PRAVIN SHELKE 71 93   76 69 95 404 80.80%  
29 4677759 MANSI HANKARE 73 88   64 62 65 352 70.40%  
30 4677760 SALONI PAWAR 75 89   68 63 77 372 74.40%  
31 4677761 PRATIKSHA MESHRAM 57 88   63 62 62 332 66.40%  
32 4677762 SAKSHI WADHAVE 62 84   65 62 75 348 69.60%  
33 4677763 SANKET GARAD 90 96   89 82 90 447 89.40% IV
34 4677764 BUDDHAPRASAD WATHORE 62 81   71 62 84 360 72.00%  
35 4677765 HARSHAD JADHAV 76 96   86 78 95 431 86.20%  
36 4677766 SAKSHI BHOYAR 79 89 95 73 79   415 83.00%  
37 4677767 PRANJALI DHALE 73 86 71 79 72   381 76.20%  
38 4677768 MANSHREE MENDHULKAR 73 79 44 69 65   330 66.00%  
39 4677769 RENU WATILE 79 90 79 75 72   395 79.00%  
40 4677770 ADITYA BHANDAKKAR 85 90 95 82 78   430 86.00%  
41 4677771 DARSHAN MANGAM 72 81 60 72 63   348 69.60%  
42 4677772 MAYUR NEHARE 93 89 91 86 71   430 86.00%  
    SUBJECT AVERAGE 77.76 89.12 79.44 76.74 71.64 84.64 398.21 79.64%  

Note:The content of this section is under updation.