अनुक्रमिक उपप्रचार्य
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय जूनापानी खरगोन (म.प्र)

Jawahar Navodaya Vidyalaya Khargone

Vice Principal

Successive Vice Principals    
S.No Name of the Principal Period  
    From To
1 Sh R.V.H. Prasad 1999 2002
2 Shri R.G.Parihar 2003 30-04-2004
3 Sri J.Krishnaiah 01-07-2004 20-12-2004
4 Shri K.B. Reddy 12-11-2006 04-04-2012
5 Shri A.K.Patnayak 18-07-2013 31-07-2013
6 Shri S.K.Singh 25-08-2014 till date